Projecten

Artikelen

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Gebruikersvoorwaarden van Euro Store Design B.V.

07-2024 (Heerenveen)

Gebruikersvoorwaarden
Deze Gebruikersvoorwaarden inclusief het Privacybeleid en de Cookie Policy, zijn van toepassing op het gebruik van alle websites van Euro Store Design B.V. (hierna te noemen: ‘ESD’) met inbegrip van de inhoud, functionaliteiten en diensten die via de websites worden aangeboden.

Lees de Gebruikersvoorwaarden, het beleid en de policies goed door voordat je websites van Euro Store Design gaat gebruiken.
Door het gebruik van de ESD websites aanvaard je de Gebruikersvoorwaarden, het beleid en de policies en ga je akkoord je hieraan te houden.

De Gebruikersvoorwaarden, het beleid en de policies worden zo nu en dan door Euro Store Design aangepast.
Lees deze dus regelmatig door om op de hoogte te blijven van de veranderingen. Zodra je gebruik maakt van de website ga je akkoord met meest recente versie van de Gebruikersvoorwaarden, het beleid en de policies.

Aansprakelijkheid
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van de Euro Store Design websites.
Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Euro Store Design.
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de websites besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Aan de informatie op de Euro Store Design websites kunnen geen rechten worden ontleend.
Als de op Euro Store Design websites verstrekte informatie tekortkomingen en/of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Externe links
Er kunnen links naar andere websites op Euro Store Design websites staan die geheel onafhankelijk opereren van Euro Store Design en waar Euro Store Design geen enkele zeggenschap over heeft.
Euro Store Design heeft deze ter informatie en gemak voor jou opgenomen.
Het kan zijn dat andere websites een eigen privacy policy, cookie policy en gebruiksvoorwaarden hebben en we adviseren die goed door te lezen als je een bezoek brengt aan deze websites.
Euro Store Design is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.
Elke aansprakelijkheid voor het gebruik van en de inhoud van die websites wordt afgewezen.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten of voortvloeien uit de inhoud van de Euro Store Design websites, inclusief maar niet beperkt tot afgebeelde woord- en beeldmerken, teksten, foto’s, software, vormgeving, beeldmateriaal,
geluidsmateriaal, ontwerpen, selectie, rangschikking en domeinnamen, berusten bij Euro Store Design of haar licentiegevers.

Je kan de informatie op de Euro Store Design websites raadplegen voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Voor ander gebruik van de Euro Store Design websites,
waaronder vermenigvuldiging of openbaarmaking is voorafgaande schriftelijke toestemming van Euro Store Design of haar licentiegevers vereist.

nl_NL_formalDutch